Usluge‎ > ‎

Medicina rada

Zakonom je predviđeno za koja je zanimanja, odnosno preglede (vozači amateri i profesionalci, držanje i nošenje oružja, poslovi s posebnim uvjetima rada), potrebna obrada psihologa, u kojem opsegu i kojom vremenskom dinamikom. 

Psihologijski postupak u okviru medicine rada sastoji se od:
  • ispitivanja osobina ličnosti (emocionalna stabilnost)
  • ispitivanja kognitivnih sposobnosti (mentalne operacije, inteligencija)
  • ispitivanja psihomotornih i senzomotornih sposobnosti
  • intervjua (specifičan razgovor i neverbalna komunikacija)
Kognitivne sposobnosti i osobine ličnosti ispituju se psihologijskim testovima i upitnicima. 

Postupak donošenja ocjene:
  • integracija podataka dobivenih intervjuom i primjenom psihodijagnostičkih sredstava
  • pisanje nalaza i mišljenja, odnosno donošenje ocjene sposobnosti u skladu s propisanim pravilnicima i zakonima u medicini rada
  • upoznavanje liječnika specijalista medicine rada s rezultatima procjene te po potrebi timsko zaključivanje. 
Svojom obradom liječniku specijalistu medicine rada dajem informacije do kojih ne može doći somatskim pregledom kandidata ili nekim drugim pretragama. Specifična psihologijska analiza pomaže liječniku u donošenju konačne ocjene i praćenju kandidata (periodični pregled).

Podstranice (1): Reference