Neuro-lingvističko programiranje (NLP)

  • NLP je model za opažanje, razumijevanje i mijenjanje ponašanja i doživljaja ljudi, koji se zasniva na među-utjecaju opažanja (neuro), jezika (lingvističko) i obrazaca ponašanja (programiranje).
  • NLP je primijenjena suma spoznaja iz psihologije, istraživanja jezika i mozga, te pruža mogućnost učenja i podučavanja vještine uspješne komunikacije, konstruktivnog razmišljanja i djelovanja s ciljem osobnog rasta i razvoja.
  • NLP se danas uspješno primjenjuje u coachingu, pedagogiji i menadžmentu, u psihoterapiji i superviziji, kao i u svim drugim područjima koja za cilj imaju poboljšanje komunikacije, te razvoj i ostvarenje ljudskih potencijala.
  • U Europi, prije svega u Austriji, američki su se NLP koncepti iz Gestalt-psihologije, teorije sustava i hipnoterapije, uz elemente tjelesno orijentirane terapije, psihodrame, grupne dinamike, individualne i dubinske psihologije, tijekom zadnjih deset godina dalje razvili u samostalan model za konstruktivnu komunikaciju i rad na mijenjanju u konkretnoj kliničkoj primjeni - Neuro-lingvističku psihoterapiju - NLPt.