Dva vuka


Stari je Indijanac poučavajući svog unuka o životu, jedne večeri ispričao svom unuku priču o borbi koja se vodi unutar svakog čovjeka.

Rekao je, «Borba se vodi između dva vuka koji žive u svima nama. To je strašna borba između dva vuka. Jedan je zao – on je ljutnja, zavist, tuga, žaljenje, pohlepa, oholost, samosažaljenje, krivnja, gnjev, inferiornost, laži, lažni ponos, nadmoć, i ego.» Nastavio je, «Drugi je dobar – on je radost, mir, ljubav, nada, vedrina, poniznost, ljubaznost, dobronamjernost, empatija, velikodušnost, istina, suosjećanje, i povjerenje. Ista se borba odvija u tebi, kao i u svakom drugom čovjeku.»

Unuk je nekoliko trenutaka razmišljao, a onda je upitao svog djeda, «Koji će vuk pobijediti?»

Stari je Indijanac jednostavno odgovorio, «Onaj kojeg hraniš.»